Privacyverklaring

20 december 2020

 

Algemeen
Uw privacy is voor Gridson van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij deze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website allemaal doen met uw informatie. Als u hierover vragen heeft, dan kunt u altijd contact met Gridson opnemen.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren dit tot één jaar na het laatste contact. Op deze manier hebben we alle informatie voorhanden, zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail en per telefoon. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld of gemaild.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Bovendien passen we indien nodig deze beveiliging aan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let u daarom altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen de wijzigingen ook apart aankondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U heeft de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Gridson
(085) 060 79 90
info@gridson.nl

×