On Time Engineers

In super high tech werkgebieden brengt On Time Engineers vraag en aanbod bij elkaar. Zij ondersteunen technici bij het vinden van een uitdagende carrière en ondersteunen bedrijven bij het vinden van geschikt gespecialiseerd personeel. Gridson heeft in 2017 een passend logo ontwikkeld en in 2021 de gehele branding aangepakt en doorvertaald naar een sprekende high tech website.

Steunpunt Zorg en Onderwijs

Steunpunt Zorg en Onderwijs is een initiatief uit Fryslân. Zij zijn het expertisecentrum op gebied van jongeren die niet in staat zijn om naar regulier onderwijs te gaan. Jeugdigen hebben volgens hen recht op een kwalitatief alternatief op onderwijs. Zij fungeren als een netwerkorganisatie van verschillende partners in het onderwijs, maar ook in de zorg. De website voor dit steunpunt is door Gridson ontwikkeld.

Praktijkschool Fryslân

Een school voor kinderen die niet naar school kunnen? Deze praktijkschool is speciaal ontwikkeld voor jeugdigen die niet in staat zijn om naar school te gaan. Praktijkschool Fryslân maakt zich hard voor het recht op onderwijs voor de jeugd en realiseert dit aan de hand van verschillende samenwerkingen met andere onderwijsinstellingen. Gridson heeft hier een passende stijl en volledig nieuwe website voor ontwikkeld.

×